Thành phố Huế: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
18/10/2021 4:53:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/10/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 6616 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.
   Các đơn vị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Lê Chung
 
   Theo đó, thực hiện Công văn số 9780/UBND-CN ngày 17/10/2021 của UBND Tỉnh về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:
   1. Trung tâm Y tế Thành phố huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng để tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và các điểm tiêm chủng lưu động; bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại các điểm tiêm, đảm bảo tiêm chủng nhanh nhất nhưng phải an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy trình. Phấn đấu, góp phần hoàn thành theo chỉ tiêu đặt ra của UBND Tỉnh.
   2. UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế:
 - Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất sẵn sàng phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố để triển khai kế hoạch tiêm chủng tại địa phương. Đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch tại điểm tiêm.
 - Khẩn trương rà soát, lập và hoàn thiện danh sách người dân trên 18 tuổi và doanh nghiệp đóng trên địa bàn có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19, gửi số liệu tổng thể về Trung tâm Y tế Thành phố trước 16h00 ngày 18/10/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế; đồng thời hoàn thiện danh sách gửi về địa chỉ mail khoaksbtvahivtphue@gmail.com để tiến hành tiêm chủng khi có vắc xin.
 - Huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, sinh viên ... trên địa bàn để nhập dữ liệu tiêm chủng xin phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng xin phòng COVID-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó". Yêu cầu UBND các phường, xã bố trí ít nhất 03 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tại mỗi điểm tiêm thực hiện nhiệm vụ sau:
 + Bố trí 1 cán bộ, công chức, viên chức... sử dụng máy điện thoại di động thông minh để thực hiện quét mã cho người dân đến tiêm chủng. Trong trường hợp đã có thiết bị quét mã QR tự động thì phải cử người giám sát việc thực hiện.
 + Bố trí ít nhất 2 cán bộ, công chức, viên chức... và máy tính, trang thiết bị cần thiết làm nhiệm vụ nhập dữ liệu tiêm chủng.
 - Danh sách cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ tiêm chủng gửi về Văn phòng HĐND-UBND Thành phố trước 15h00 ngày 18/10/2021 (đầu mối liên hệ đồng chí Nguyễn Phước Minh Châu – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; ĐT: 0903538787; email: npmchau.tphue@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh (thông tin bao gồm: Họ và tên; Đơn vị; Số CMND/CCCD; Số điện thoại; Nhiệm vụ thực hiện).
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc bố trí lực lượng tham gia phối hợp, triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin tại địa phương. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng tiêm không đạt tiến độ thì Trung tâm Y tế Thành phố chủ động điều chuyển vắc xin cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn.
   3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố, UBND các phường, xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết để đăng ký.
   4. Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố có trách nhiệm phối hợp, sẵn sàng cử người tham gia chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn Thành phố ngay khi có chỉ đạo của UBND Thành phố.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>