Lắp đặt camera giám sát người và phương tiện vào địa bàn thành phố Huế trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
23/09/2021 4:27:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2021, UBND thành phố Huế đã thống nhất chủ trương đầu tư lắp đặt camera tại các vị trí để giám sát, kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương vào địa phận thành phố Huế.
   Cụ thể, lắp đặt 02 camera giám sát người và phương tiện tại địa bàn xã Hải Dương - đường QL 49B giáp xã Quảng Công; 2 camera tại phường Thuận An - đường QL 49B giáp xã Phú Thuận; 1 camera tại phường An Đông - đường Văn Tiến Dũng (An Đông) – giáp địa phận Thủy Thanh; 02 camera tại phường Hương An - đường Lý Thần Tông (giao đường tránh Huế QL1A)
   UBND thành phố Huế giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện theo quy định; lưu ý phương án đầu tư phải kết nối với Trung tâm Đô thị thông minh của tỉnh và chia sẻ đường truyền về hệ thống camera giám sát của Thành phố.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>