Kết quả kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021
09/06/2021 10:29:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 1509/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Huế về việc kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố Huế về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC&CNCH năm 2021, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức triển khai công tác kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.
   Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra liên ngành buộc phải tạm dừng. Do đó số lượng cơ sở tiến hành kiểm tra chưa đảm bảo với mục tiêu kế hoạch đặt ra. Tổng số cơ sở đã được kiểm tra: 20 cơ sở, trong đó: 11 cơ sở karaoke; 07 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 02 cơ sở internet. Qua công tác phát hiện 12 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC&CNCH, đã lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp, phạt tiền tổng cộng 7.250.000đ.
   Qua công tác kiểm tra, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình; thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến các kiến thức cơ bản về PCCC, Luật PCCC đến cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định về PCCC. Đã xây dựng, ban hành nội quy, quy định về công tác PCCC&CNCH tại cơ sở; thành lập các Đội PCCC cơ sở, quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ chữa cháy tại chỗ để kịp thời, chủ động xử lý khi có tình huống tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC đạt hiệu quả chưa cao. Nhận thức, ý thức của người dân về PCCC còn hạn chế; đội PCCC cơ sở tuy đã được thành lập nhưng Đội viên Đội PCCC cơ sở chưa được tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH; nhiều cơ sở xây dựng đã lâu, hệ thống điện phục vụ sản xuất, kinh doanh đã xuống cấp, bị oxi hóa; quá trình hoạt động câu mắc thêm thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn đấu nối tự do gây nguy cơ chập cháy, không đảm bảo an toàn PCCC; tại một số cơ sở, mặc dù đã trang bị các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy, tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra phát hiện các phương tiện này không sử dụng được, do quá trình hoạt động cơ sở không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản, dẫn đến hư hỏng. Ngoài ra, nhiều cơ sở trang bị phương tiện không đảm bảo định mức quy định; trang bị các phương tiện chữa cháy không có tem kiểm định, giấy kiểm định chất lượng của Bộ Công an; các cơ sở tuy đã được các cơ quan chức năng, Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn, kiến nghị tuy nhiên trong quá trình hoạt động không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.
   Nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người. Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị: UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra PCCC&CNCH thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn, vận động, tuyên truyền các cơ sở, hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, chú ý việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ; đồng thời rà soát, kiểm tra các cơ sở đăng ký kinh doanh trên địa bàn đảm bảo đúng ngành nghề, địa điểm đã đăng ký kinh doanh; Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND Thành phố trong quá trình cấp phép kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện cần xem xét đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.
   Ngoài ra, Công an Thành phố Huế tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp quản lý của Công an tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các cơ sở có nguy cơ mất an toàn PCCC, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.
   Kết quả kiểm tra liên ngành đã đánh giá thực trạng công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời đề ra phương hướng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng dập tắt khi có cháy, nổ xảy ra; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)