Thành phố Huế: Triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn
05/06/2021 11:21:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam”, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch 3315 ngày 4/6/2021 về triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn thành phố cụ thể như sau
   I. MỤC TIÊU.
   1. Mục tiêu chung
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. 
   2. Mục tiêu cụ thể
- Phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" nhằm khôi phục truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân, từ đó đưa phong trào "Mai vàng trước ngõ" trở thành phong trào trọng điểm gắn với mô hình "Huế - Thành phố bốn mùa hoa".
- Xây dựng các tuyến đường, vườn mai có quy mô phù hợp để tạo cảnh quan phục vụ du lịch là điểm đến đặc sắc của địa phương.
- Phấn đấu 100% cơ quan, công sở trên địa bàn Thành phố đảm bảo mỹ quan công sở, trong đó chú trọng đến việc bố trí trồng ít nhất 02 cây Mai vàng trong khuôn viên (đối với những đơn vị có điều kiện phù hợp).
   II. NỘI DUNG
   1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong các ngành, các cấp, các địa phương nhằm nâng cao nhận thức và vận động sự  tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong việc thực hiện phong trào “Mai vàng trước ngõ”, thành phố 4 mùa hoa; làm đẹp cảnh quan đô thị, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.
   2. Rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, điểm xanh, công viên… thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương. Nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường điểm phù hợp để làm đường hoa bốn mùa; trong đó ưu tiên các vị trí phù hợp tạo điểm nhấn để trồng Mai vàng Huế.
   3. Nghiên cứu quy hoạch mỗi phường một vườn mai, trước mắt tập trung ưu tiên các phường có quỹ đất rộng, có nhiều điểm du lịch như Vỹ Dạ, Kim Long, Thủy Biều, Thủy Xuân.
   4. Nghiên cứu trồng cây Mai vàng trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố, công viên, công cộng,… đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, trong đó tập trung ưu tiên vào các vị trí sau:
- Cửa ngõ phía Bắc: Khu vực công viên phường An Hòa.  
- Cửa ngõ phía Nam: Khu vực cầu vượt Thủy Dương.
- Các tuyến đường hai bên bờ sông Hương; các tuyến đường xung quanh Đại Nội; đường Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, dải phân cách đường Tố Hữu,…
- Các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học, nhà văn hóa cộng đồng,…
- Đặc biệt, song song với kế hoạch di dân khu vực Thượng Thành, cần xây dựng quy hoạch các tuyến đường, vườn mai, vùng trồng mai trong kế hoạch chỉnh trang đô thị ở khu vực này.
   5. Xây dựng vườn ươm giống thương mại phục vụ hoạt động sản xuất trồng Mai vàng cung ứng cho thị trường.
   6. Tiếp tục đầu tư phát triển vườn Mai vàng trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn theo quy hoạch.
   7. Đẩy mạnh triển khai, đánh giá và giới thiệu quảng bá nhân rộng các mô hình về phát triển các tuyến đường mai, vườn mai góp phần xây dựng Thành phố 4 mùa hoa.
   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Phòng Kinh tế thành phố
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch và phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” trên địa bàn thành phố.
   2. Phòng Quản lý đô thị thành phố
- Nghiên cứu đề xuất quy hoạch các đường mai, vườn mai, phù hợp với quy hoạch địa phương phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  
- Nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường điểm để làm đường hoa bốn mùa; trong đó ưu tiên các vị trí phù hợp tạo điểm nhấn để trồng Mai vàng Huế.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.
 
   3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố.
Nghiên cứu tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh hoa mai vàng trên các tuyến đường mai, vườn mai bằng các kênh phương tiện và truyền thông đến du khách trong và ngoài nước.
   4. Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố.
- Xây dựng phương án tạo vườn ươm nhân giống Mai vàng Huế, tiến hành nhân giống, trở thành điểm cung cấp nguồn giống Mai vàng Huế trên địa bàn thành phố Huế và triển khai các dự án trồng Mai vàng theo bố trí của UBND thành phố Huế.
- Nghiên cứu đặc tính sinh trưởng và phòng trị bệnh đối với cây mai nhằm đảm bảo các tuyến đường mai, vườn mai sinh trưởng và phát triển tốt.
- Phối hợp với các ngành tiếp tục phát triển vườn Mai vàng trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn theo quy hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo đánh giá phát triển vườn Mai, tuyến đường quy hoạch trồng mai nhằm có kiến nghị đề xuất hoàn thiện đề án nhân rộng mô hình phù hợp.
   5. UBND các phường.
- Phân công 01 đồng chí lãnh đạo phường theo dõi, chỉ đạo triển khai kế hoạch tại địa phương.
- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến từng khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”, Thành phố 4 mùa hoa.
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện trên địa bàn phường quản lý.
   Trên đây là Kế hoạch Triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn thành phố. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các phường hưởng ứng, triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)