Cưỡng chế trả nhà, đất, vật kiến trúc tại địa chỉ 108 Bà Triệu, thành phố Huế
14/04/2021 2:36:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 14/4/2021, Chi cục thi hành án dân sự TP. Huế đã Cưỡng chế trả nhà, đất, vật kiến trúc tại địa chỉ 108 Bà Triệu, thành phố Huế trước sự chứng kiến của các ban ngành liên quan và chủ khu nhà đất.
Thực hiện cưỡng chế tại hiện trường
Thực hiện cưỡng chế tại hiện trường
   Theo Chi cục thi hành án dân sự TP. Huế, Căn cứ khoản 5 Điều 20; khoản 5, Điều 71, Điều 115, Điều 117 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Căn cứ Bản án số 19/2018 ngày 31/8/2018 của Toà án nhân dân TP. Huế và Bản án số 09/2019 ngày 9/4/2019 của Toà án nhân dân tỉnh; đồng thời căn cứ theo Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 117 ngày 14/10/2019 của Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Huế, xét thấy bà Trần Thị Thương, ông bà Đỗ Huy Thuận, Đỗ Huy Thành, Đỗ Huy Hoàng, Đỗ Huy Thông, Mai Thị Minh Hương, Trương Như Phương có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.
   Vì vậy, Chi cục thi hành án dân sự TP. Huế ra thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với các ông bà nêu trên, tại địa chỉ số 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, TP. Huế; đồng thời buộc các ông bà nêu trên phải trả lại toàn bộ nhà, đất, vật kiến trúc tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 23, toạ lạc tại 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, TP. Huế cho ông Đỗ Thái, có địa chỉ tại 17 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP. Huế quản lý, sử dụng.
   Sau hơn 2 tiếng đồng hồ triển khai cưỡng chế và phong toả khu vực xung quanh khu đất 108 Bà Triệu, công tác cưỡng chế đã hoàn thành đúng theo các quy định của pháp luật, các cá nhân nêu trên buộc phải trả lại nhà, đất, kiến trúc tại địa chỉ 108 Bà Triệu cho ông Đỗ Thái.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>