Phú Cát: Dự kiến giới thiệu 40 người để bầu vào HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026
01/03/2021 5:30:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào tháng 5/2021, thời gian này, phường Phú Cát đang tích cực hướng dẫn các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các bước trong quy trình bầu cử nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và thành công.
   Theo đó, phường đã tăng thời lượng tuyên truyền trên loa phát thanh của phường để người dân nắm và hiểu rõ về công tác bầu cử. Bên cạnh đó, phường đã tiến hành tổ chức hội nghị hướng dẫn, hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.
   Được biết, trong nhiệm kỳ này, HĐND phường Phú Cát dự kiến giới thiệu 40 người để bầu 21 đại biểu HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu đầy đủ trong 10 khối bao gồm: Đảng có 1 người là nữ, mặt trận và đoàn thể 7 người, giáo dục 02 người, khu dân cư 23 người, …..cơ cấu tỉ lệ nữ chiếm 40%, ngoài Đảng 45% và tái cử 27,5%.
Nguyễn Hằng (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP Huế)