22/09/2023

Chậm trả kết quả xử lý đăng ký biến động quyền sử dụng đất

Ngày 05/05/2023 tôi có nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu tài sản gắn liền với đất. Theo giấy hẹn là 10 ngày làm việc, nhưng bây giờ đã trôi qua 139 ngày và tôi đã nhiều lần đến Trung tâm hành chính công để hỏi về hồ sơ, thì được cán bộ trả lời là hồ sơ đang sao lục, nhưng không hề có văn bản gia hạn hồ sơ cho tôi, lần gần nhất liên hệ là ngày đầu tuần vẫn chưa có kết quả trả lời nên không. Vậy tôi gửi phản ánh này muốn hỏi trường hợp này tôi phải xử lý như thế nào.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 03/10/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, UBND Thành phố Huế và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Liên quan đến hồ sơ Đăng ký biến động quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Tùng tại thửa đất số 146, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: Thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố báo cáo như sau:

Hồ sơ thể hiện:

Bà Nguyễn Thị Đấu, đã được UBND huyện Hương Thủy (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08/6/2004 tại thửa đất số 146, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: Thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thành phố Huế (huyên Hương Thủy cũ), tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 06/4/2023, ông Trần Văn Tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đấu theo Hợp đồng số 714, quyển số 01/2023TP/CC-SCC/HĐGD, được Văn phòng Công chứng Mai Văn Hồng chứng thực ngày 06 /04/2023.

Tuy nhiên, theo Thông báo số 439/STP-BTTP ngày 16/5/2013 của Sở Tư Pháp: “Đối với các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp trước ngày 01/7/2004 cho một người (vợ hoặc chồng): Nếu cho rằng đó là tài sản riêng, người có tên trong Giấy chứng nhận phải chứng minh. Trường hợp không chứng minh được, nếu hai vợ chồng còn sống thì khi thực hiện giao dịch phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng, nếu chỉ một người còn sống, phải làm các thủ tục cần thiết về thừa kế”.

Do đó, để có cơ sở lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho ông Trần Văn Tùng tại thửa đất nêu trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế phải tiến hành sao lục hồ sơ lưu, kiểm tra xác minh trường hợp của Nguyễn Thị Đấu là tài sản chung hay tài sản riêng. 

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ gốc thì chưa thể hiện được thửa đất trên là tài sản riêng của bà Nguyễn Thị Đấu. Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế đã có Công văn số 7718/CNVPĐKĐĐ ngày 26/9/2023 về việc đề nghị xác nhận bổ sung thông tin gửi đến UBND xã Thủy Bằng đề nghị xác minh thửa đất trên.

Do thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài so với giấy biên nhận, ngày 26/9/2023 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế đã có thông báo và xin lỗi, mong nhận được sự thông cảm của ông Trần Văn Tùng. Sau khi có ý kiến xác nhận của UBND xã Thủy Bằng về nội dung thông tin trên thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ đề xuất giải quyết hồ sơ của Ông theo quy định.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

File đính kèm trả lời: 000.09.13.h577849cnvpdkdd2023pl1(1).pdf


Các câu hỏi khác