Đất đai

10/08/2022

Chưa nhận được trả lời từ cơ quan chức năng liên quan đến thửa đất số 86

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ngày 10/5/2022 tôi nhận được công văn số 4506/UBND-QHXD do Chánh văn phòng Trần Hữu Thùy Giang thừa lệnh Chủ tịch ký gửi liên quan đến nội dung kiến nghị thứ 2 trong đơn ngày 22/01/2022 của tôi đối với thửa đất số 86 tờ bản đồ số 25 phường Trường An, TP Huế. Nhưng mãi đến nay đã 3 tháng tôi vẫn chưa được các cơ quan chức năng liên quan trả lời. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra để trả lời cho công dân đúng quy định của pháp luật.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 28/10/2022

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND Thành phố Huế xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của ông Đào Xuân Hải, ngày 19/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7512/UBND-QHXT giao UBND thành phố Huế trả lời kiến nghị của công dân.

UBND Thành phố Huế:

Về trường hợp kiến nghị của ông Đào Xuân Hải, UBND thành phố đã có công văn số 7216/UBND-QH ngày 22/9/2022 gửi UBND tỉnh để xin chủ trương thực hiện, trường hợp UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện việc điều chỉnh (cục bộ) QH theo đúng quy định.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được những phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác