04/05/2022

Kiến nghị ở quầy 11 Trung tâm HCC thành phố Huế

Ý kiến về thuế đất đai quầy 11 tại Trung tâm HCC thành phố Huế. Riêng quầy 11 này không làm theo số thứ tự đã bốc, tôi luôn chờ đến số thứ tự nhưng nhân viên toàn giải quyết những người khác đưa hồ sơ vào không cần số thứ tự gì cả, đợi có mấy số mất cả nửa ngày trời. Hình ảnh phản ảnh làm việc vào chiều ngày 4/5/2022, 1 phần lý do cũng quá nhiều người đưa hồ sơ không theo thứ tự nên chị nhân viên cũng bị quá tải phải hỗ trợ: xin hồ sơ, hướng dẫn ghi hồ sơ, tiếp nhận giải quyết đều 1 mình chị làm nên bị quá tải. Nên tôi đề xuất 2 vấn đề sau: 1) Tăng thêm 1 nhân sự ở quầy 11 để hỗ trợ giải quyết xin cho hồ sơ, hướng dẫn điền hồ sơ, và tiếp nhận hồ sơ. 2) Làm việc theo số thứ tự đã bốc, không tiếp nhận tất cả các trường hợp chưa đến số thứ tự mà vẫn đưa hồ sơ vào và cũng có trường hợp không bốc số thứ tự luôn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 10/05/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề phản ánh của Ông/Bà, UBND thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố Huế kiểm tra, rà soát và trả lời như sau:

Vào thời điểm ngày 04/5/2022, số lượng giải quyết đối với loại hồ sơ lĩnh vực thuế đất đai, thuế xây dựng tại Trung tâm Hành chính công thành phố phát sinh rất lớn nên có hiện tượng quá tải ở quầy số 11 trong một thời gian. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thành phố đã bố trí thường xuyên hai (02) chuyên viên tiếp nhận tại lĩnh vực này. Đồng thời đề nghị, nhắc nhở, quán triệt các chuyên viên tiếp nhận chú ý hơn đến công tác điều tiết, hướng dẫn và phải giải quyết đúng theo số thứ tự, đẩy nhanh thời gian tiếp nhận cũng như hoàn trả kết quả cho công dân đảm bảo theo các quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế quy định.

UBND thành phố chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác