17/09/2023

Kiến nghị cơ quan chức năng xử lý về việc xây dựng lấn chiếm

Ngày 23/8/2023 tôi có nhận được thông báo kết luận nội dung tố cáo tiếp về việc bà Hồng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép, trong đó có kết luận bà Hồng có lấn chiếm, xây dựng trái phép tại thửa 89 tờ bản đồ 20 và việc UBND phường Trường An ban hành kết luận nội dung tố cáo trước đó là không đúng luật. Theo luật Tố cáo 2018 thì thẩm quyền xử lý kết luận nội dung tố cáo tiếp là thuộc UBND TP Huế, tuy nhiên UBND Tp Huế lại giao cho UBND phường Trường An xử lý vi phạm của bà Hồng. Cũng theo luật Tố cáo 2018 thì sau 7 ngày kể tử khi ban hành kết luận nội dung tố cáo thì người được giao giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định xử lý vi phạm và báo cáo kết quả xử lý vi phạm cho người giải quyết tố cáo. Vậy nhưng kể từ ngày 23/8/2023 đến nay 17/9/2023 (qua 15 ngày làm việc - đã trừ các ngày nghỉ, lễ) căn nhà trái phép của bà Hồng tại thửa 89 tờ số 20 vẫn còn tồn tại, không hề thấy việc xử lý của cơ quan chức năng. Vì vậy tôi đề nghị các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết vi phạm trên theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 24/11/2023


Các câu hỏi khác