Giao thông, trật tự đô thị

21/04/2022

Hỏi về thời gian xử lý lấn chiếm đất công làm nhà ở đường Đặng Chiêm

Theo biên bản xử lý của UBND phường Hương Sơ lập hồ sơ phạt hành chính ngày 4/4/2022 bà Trần Thị Phương Dung tại 32/15 Đặng Chiêm KV1, phường Hương Sơ, thành phố Huế. UBND phường Hương Sơ đã làm văn bản chuyển cho UBND thành phố Huế để giải quyết vì bà Dung không phối hợp làm việc. Vậy thì xin hỏi thời gian cụ thể bên UBND thành phố Huế mới có biện pháp cưỡng chế tháo dỡ. Xin cám ơn

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 29/06/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, liên quan đến nội dung phản ánh về việc hỏi về thời gian xử lý lấn chiếm đất công làm nhà ở đường Đặng Chiêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế trả lời như sau:

Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC do UBND phường Hương Sơ lập ngày 06/4/2022 đối với bà Trần Thị Phương Dung và theo Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06/4/2022 của UBND phường Hương Sơ; ngày 12/4/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 324/TTr-PTN&MT ngày 12/4/2022 về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trần Thị Phương Dung.

Ngày 15/4/2022, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 2258/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trần Thị Phương Dung do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Lấn chiếm đất nông nghiệp (không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) tại thửa đất số 206, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại Tổ 1, Khu vực 1, phường Hương Sơ, thành phố Huế thuộc khu vực đô thị để xây dựng công trình.

Bà Trần Thị Phương Dung đã vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 02 và Khoản 05, Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ và bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

“a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

b) Hình thức phạt bổ sung: Không

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc bà Trần Thị Phương Dung khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra và buộc bà Trần Thị Phương Dung trả lại đất đã chiếm.”

Hiện nay, UBND phường Hương Sơ đang vận động bà Trần Thị Phương Dung tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại đất để nhà nước quản lý và đang củng cố hồ sơ, đề nghị UBND thành phố Huế ban hành Quyết định cưỡng chế buộc bà Trần Thị Phương Dung khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra và buộc bà Trần Thị Phương Dung trả lại đất đã chiếm trong trường hợp bà Trần Thị Phương Dung không chấp hành.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác