Đất đai

21/02/2020

Phản ánh về việc giải tỏa và đền bù các hộ dân ở khu tập thể 10/8 Tăng Bạt Hổ

Như đã phản ánh nhiều lần trước, tôi cùng 4 hộ dân sống tại khu tập thể 10/8 Tăng Bạt Hổ được Công ty ăn uống Bình Trị Thiên cấp ở trước năm 1990. Đến nay nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều lần phản ánh vẫn chưa được giải quyết. Nay chúng tôi thuộc diện giải tỏa hộ thành hào, phải bàn giao lại một phần nhà và công trình phụ (cả 5 hộ phải dùng chung toilet, phòng tắm), sau khi bàn giao một phần nhà, mỗi hộ chỉ còn chưa đến 30 m2 đất, chen chúc sống nhiều thế hệ, trước đã chật nay còn chật hơn, chúng tôi luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Xin quý ban ngành quan tâm cứu xét cho 5 hộ dân chúng tôi. Xin chân thành cám ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 01/05/2020

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, UBND Thành phố Huế kiểm tra và trả lời như sau:

 

Đối với nội dung phản ảnh trên, ngày 21/06/2019 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã có văn bản số 768/TTPTQĐ-GPMB báo cáo Văn phòng UBND tỉnh toàn bộ nội dung liên quan đến dự án.

 

Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn dân khu nhà, đất tại địa chỉ kiệt 08 Tăng Bạt Hổ (499 Lê Duẩn cũ) phường Phú Thuận, thành phố Huế, trong đó, UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Huế quản lý, sử dụng.

 

Căn cứ Công văn số 2984/UBND-NĐ ngày 12/11/2015 của UBND thành phố Huế về việc giải tỏa khu nhà, đất tại 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huế;

 

Ngày 20/6/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế có Công văn số 887/TTPTQĐ-GPMB về việc báo cáo liên quan việc giải tỏa khu nhà, đất tại 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận.

 

Ngày 23/8/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 833/PT&MT về phương án giải tỏa, thực hiện quản lý nhà đất tại kiệt số 8 Tăng Bạt Hổ (số cũ 499 Lê Duẩn), phường Phú Thuận. Trong đó, đề nghị Trung tâm lập phương án quản lý, sử dụng khu nhà đất nêu trên.

 

Ngày 05/10/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế mời Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, UBND phường Phú Thuận tổ chức buổi họp liên quan đến việc xây dựng phương án quản lý sử dụng khu nhà, đất tại 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận. Các thành viên tham dự họp thống nhất đề nghị UBND phường Phú Thuận sớm lập phương án sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Ngày 14/10/2016, UBND phường Phú Thuận lập Phương án sử dụng khu nhà đất tại kiệt 08 Tăng Bạt Hổ (số cũ 499 Lê Duẩn) số 72/PA-UBND trình UBND thành phố Huế phê duyệt.

 

Ngày 16/12/2016, UBND thành phố Huế có Công văn số 4021/UBND-XD về việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu vực tại khu đất kiệt 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huế. UBND Thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu vực tại khu đất kiệt 08 Tăng Bạt Hổ.

 

Sau khi được sự thống nhất của của UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ thành phố Huế đã tiến hành lập hồ sơ hỗ trợ và niêm yết công khai về phương án hỗ trợ, di dời các hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu nhà, đất tại kiệt 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huế.

 

Trong quá trình thực hiện dự án, 05 hộ gia đình đã có đơn đề nghị được hỗ trợ về đất thuộc vị trí 2 của đường Lê Duẩn và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình với diện tích tối thiểu.

 

Ngày 27/03/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế có Công văn số 357/TTPTQĐ-GPMB về việc trả lời đơn 05 hộ gia đình tại kiệt 08 Tăng Bạt Hổ, cụ thể như sau:

 

- Liên quan đến việc hỗ trợ vị trí đất:

 

Ngày 15/3/2017, Trung tâm Phát triển quỹ thành phố Huế có Công văn số 285/TTPTQĐ-GPMB và ngày 27/4/2017 có Công văn số 518/TTPTQĐ-GPMB về việc báo cáo liên quan việc giải tỏa khu nhà, đất tại 08 Tăng bạt Hổ, phường Phú Thuận.

 

Ngày 06/6/2017, UBND thành phố Huế có Công văn số 2050/UBND-GPMB về việc hỗ trợ di dời 05 hộ trong khuôn viên nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại đất tại 08 Tăng bạt Hổ, phường Phú Thuận. UBND Thành phố đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các hộ trú tại kiệt 8 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận như sau:

 

“Các hộ gia đình này trước đây thuộc địa chỉ 499 Lê Duẩn nhưng có một số hộ đã thay đổi địa chỉ thành kiệt 08 Tăng Bạt Hổ. Vì vậy, hiện nay tại khu nhà, đất này đăng ký 2 địa chỉ và tên đường đó là kiệt 08 Tăng Bạt Hổ và 499 Lê Duẩn. Các hộ gia đình sống liền kề nhau trên một khu đất, nhằm giảm thiệt thòi cho các hộ gia đình khi Nhà nước giải tỏa, di dời các hộ gia đình ra khỏi khuôn viên nhà thuộc sở hữu Nhà nước, kính đề nghị cho phép được áp dụng hỗ trợ giá đất cho các hộ gia đình theo địa chỉ 499 Lê Duẩn”.

 

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 5421/UBND-ĐC về việc giải quyết hỗ trợ di dời các hộ ra khỏi khu nhà, đất tại 08 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huế kèm theo Công văn số 1287/STC-QLGCS ngày 12/7/2017 của Sở Tài chính. UBND tỉnh không cho phép áp dụng vị trí đất theo địa chỉ 499 Lê Duẩn mà thực hiện hỗ trợ giá đất theo địa chỉ khu nhà, đất thực tế của các hộ gia đình (kiệt 08 Tăng Bạt Hổ).

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã áp giá và niêm yết công khai phương án hỗ trợ về đất thuộc vị trí 2 của đường Tăng Bạt Hổ (loại đường 4C) là đúng theo quy định, việc các hộ gia đình đề nghị được hỗ trợ đất thuộc vị trí 2 của đường Lê Duẩn là không có cơ sở giải quyết.

 

- Liên quan đến việc đề nghị giao đất tái định cư:

 

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh quy định:

 

- Về việc phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời khu nhà đất tại kiệt 08 Tăng Bạt Hổ:

 

Căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định sắp sếp lại, xử lý tài sản công.

 

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đang thực hiện việc lập phương án hỗ trợ di dời theo Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019.

 

UBND Thành phố chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác