Hạ tầng đô thị

08/05/2022

Kiến nghị sửa chữa đường kiệt 88 Nguyễn Khoa Chiêm

Đoạn đường số nhà 34 đến 52 kiệt 88 Nguyễn Khoa Chiêm xuống cấp trầm trọng. Đã qua nhiều năm chưa được sửa chữa, dân trong xóm phải đắp, bồi tạm để đi. Mùa mưa nước ngập và sạt lở rất nguy hiểm cho người dân lưu thông. Kính mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 09/05/2022

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác