Giao thông, trật tự đô thị

13/05/2022

Chợ tự phát kiệt 19 Đặng văn Ngữ vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Chợ tự phát kiệt 19 Đặng văn Ngữ vẫn chưa được xử lý dứt điểm Dù được người dân phản ảnh quá nhiều, Đô thi kết hợp lực lượng công an có xử lý nhưng đều không mang lại hiệu quả. Chợ này ngày một phát triển lớn mạnh, đủ các loại hàng hóa gây cản trở giao thông rất lớn, gây ảnh hưởng môi trường trầm trọng do các loại chất thải rắn, thải lỏng và đặc biệt là thải khí gây ra, ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe, gây bệnh tật cho dân cư sinh sống. Đề nghị các cấp lãnh đạo chính quy hóa các cấp quan tâm, tìm ra nhiều biện pháp tối ưu để xử lý dứt điểm chợ tự phát này đã kéo dài cả gần 10 năm nay vẫn tồn tại và phát triển mạnh. Nhằm đem lại nếp sống văn minh đô thị, xanh - sạch - đẹp, mang lại sự bình yên, làm trong sạch môi trường cho nhân dân địa phương tránh được rủi ro tai nạn, bệnh tật do chợ tự phát này gây nên, rất mong được các cấp chính quyền quan tâm tìm bằng được cách xử lý dứt điểm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 13/05/2022

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác