04/05/2022

Kiến nghị sớm thông qua dự án đặt tên đường ở KĐC Bàu Vá

Kiến nghị HĐND Thành phố Huế sớm thông qua dự án đặt tên đường ở KĐC Bàu Vá do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế trình lên để Công ty nhanh chóng triển khai việc đặt biển tên đường, thoả lòng mong ước bấy lâu nay của cư dân khu Bàu Vá. Xin cám ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 26/05/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, UBND thành phố Huế và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đã kiểm tra và trả lời như sau:

Sau khi nhận được phản ánh, UBND Thành phố Huế đã có tờ trình số: 3333/TTr-UBND ngày 16/5/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cột, biển chỉ tên đường trên địa bàn thành phố năm 2022 gửi HĐND Thành phố. Sau khi Hội đồng Nhân dân Thành phố họp và phê duyệt, UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Về phía Công ty đã lập và trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án lắp đặt Hệ thống cột, biển chỉ tên đường thành phố đợt X, trong đó có lắp biển tên đường khu định cư Bàu Vá. Hiện nay đang chờ Hội đồng Nhân dân Thành phố đồng ý thông qua.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác