31/08/2023

Đường kiệt 248 Lý Nam Đế xuống cấp

Kiến nghị xin làm đường kiệt 248 Lý Nam Đế, phường Hương Long, thành phố Huế đường hư hỏng nặng xuống cấp thấp bị gập nước thường xuyên người già đi lại trẻ e đi học bằng xe đạp rất nguy hiểm. Kính mong cơ quan chức năng xem xét đã gửi phản ảnh lên Hue-S 2 năm trước nhưng vẫn chưa thấy khắc phục đường.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 04/10/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, UBND phường Hương Long xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Hiện nay ngân sách địa phương còn hạn chế nên việc nâng cấp đường, chống ngập úng trên địa bàn toàn phường còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua khảo sát kiệt 248 Lý Nam Đế, UBND phường Hương Long đã chỉ đạo Bộ phận Địa chính – Xây dựng khảo sát, dự toán kinh phí để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng!


Các câu hỏi khác