Vi phạm pháp luật

31/05/2020

Tờ rơi quảng cáo cho vay lại xuất hiện

Hiện nay trên nhiều tuyến đường khu vực nội thành (Ngô Đức Kế, Đặng Dung, Nguyễn Biểu) xuất hiện lại nhiều tờ rơi cho vay. Hành động này là hành vi này bị nghiêm cấm và gây mất mỹ quan đô thị. Kính đề nghị quan tâm xử lý. Xin cảm ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 03/07/2020

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Công an thành phố Huế kiểm tra và trả lời như sau:

Qua phản ánh, Công an thành phố đã tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ người có hành vi dán quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, chưa có hình ảnh đặc điểm người dán và phương tiện di chuyển nên gây khó khăn trong công tác xác minh, xử lý. Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục xác minh nhằm xử lý theo quy định của pháp luật, kết quả sẽ trả lời cho công dân vào ngày 15/7/2020. Công an thành phố cám ơn người dân đã phản ánh tình hình liên quan đến an ninh trật tự và mong muốn phát huy trong thời gian tới.

Công an Thành phố Huế cập nhật kết quả xử lý:

Công an Thành phố Huế đã có văn bản số 2361/CATP-KT ngày 10/07/2020 gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp các số điện thoại liên lạc đã vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt, trong đó có số điện thoại theo nội dung phản ánh. (Đính kèm công văn)

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: z1967219353469_506129bb9c41ff07df6ec0f75465495a(2).jpg
z1967219349811_5f32242bfa54dd75a156897cb023121c(2).jpg


Các câu hỏi khác