Lĩnh vực khác

01/08/2022

Thắc mắc về xây dựng mộ phần không đúng quy định

Tại nghĩa trang người có công với cách mạng nằm bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tp Huế thuộc phường An Tây, Tp Huế. Mộ Ông, Cha gia đình chúng tôi: Nguyễn Xuân Các (Nguyễn Quang Các), cán bộ tiền khởi nghĩa, 65 năm tuổi Đảng, đã mất năm 2015 được Nhà nước cấp đất mộ và đã xây dựng. Hiện nay, xuất hiện các móng mộ bên cạnh và phía trước tự ý bồi đắp đất mới, đất chở từ nơi khác tới, không phải nền đất tự nhiên tại nghĩa trang. Đất bồi được bồi đắp quá cao (khoảng 0.5 m) so với cos đường và cos mộ xây trước. Tổng thể các lăng mộ đều nằm dưới chân đồi, lăng mộ nằm sau cao hơn lăng mộ nằm trước. Hai cái móng xây lăng mới, chưa có mộ phần xây dựng lại cao hơn lăng cha, ông tôi gây ra tình trạng mùa mưa nước chảy vào ngập mộ của gia đình chúng tôi. Theo TCVN 7956:2008 về Thiết kế nghĩa trang đô thị , Mục 5.4.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thì thì nguyên tắc tôn trọng địa hình tự nhiên, đặc biệt khu các ô chôn cất phải là đất thổ không phải là đất đắp… Các móng mộ bên cạnh và phía trước xây rộng hơn so với tiêu chuẩn quy định, tư ý xoay hướng không thẳng hàng gây mất cảnh quan trái với Quyết định 61/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh TT Huế Ban hành quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ… trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Gia đình đã phản ánh với Ông Sinh BQL Nghĩa Trang vào ngày 01/8/2022 . Ông Sinh trả lời đất nhà họ đổ cao thì họ xây cao. Gia đình chúng tôi cảm thấy câu trả lời như vậy là không thỏa đáng. Xin cơ quan chức năng giải đáp giúp tôi việc xây dựng như vậy có được phép không, có đúng quy định không? Kính đề nghị cơ quan kiểm tra, xử lý theo đúng quy định. Trân trọng cám ơn.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 09/08/2022

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác