04/08/2023

Chưa tháo dỡ đúng quy định pháp luật tại 9 Nguyễn Phúc Chu

Kính mong các cấp ban ngành có thẩm quyền UBND thành phố Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra và tháo dỡ nhà xây dựng trái phép đúng theo điều khoản bộ luật xây dựng nhà nước ban hành sao nhà xây trái phép tại số 9 Nguyễn Phúc Chu phường Hương Long Thừa Thiên Huế từ năm 2021 cho đến nay 2023 vẫn chưa tháo đúng quy định pháp luật. Ảnh được chụp ngày 3/8/2023 đã đưa vào sử dụng.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 05/10/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Đội Quản lý đô thị thành phố Huế; Phường Hương Long xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Đội Quản lý đô thị thành phố Huế:

Liên quan đến việc xây dựng công trình nhà ở không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa chỉ tổ 09 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long với diện tích là: 42,5m2 (trong đó diện tích phần mái hiên là 15,0m2); Đội quản lý đô thị thành phố phối hợp UBND phường Hương Long đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt VPHC 02/BB-VPHC ngày 08/3/2021. UBND thành phố đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1145/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2021 về xử phạt vi phạm hành chính, với các hình thức xử phạt:

- Phạt chính: Phạt tiền: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

- Phạt bổ sung: Không

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính cá nhân vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này cá nhân vi phạm không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Bản thân chủ công trình đã chấp hành một phần của Quyết định xử phạt hành chính số 1145/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2021 của UBND thành phố Huế, cụ thể đã chấp hành nộp phạt với số tiền là 20.000.000 đồng.

Ngày 06/7/2021, UBND thành phố Huế đã ban hành Thông báo số 186/TB-UBND yêu cầu thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm nhưng chủ công trình chưa thực hiện. Ngày 28/7/2023, Đội Quản lý đô thị đã chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp trên.

Phường Hương Long:

Theo nội dung của quý Ông/Bà phản ánh và thực hiện Công văn số 5056/UBND – TTXD ngày 28/6/2023 của UBND thành phố Huế về việc xử lý đơn kiến nghị của công dân, UBND phường Hương Long đã phối hợp với Đội Quản lý Đô thị thành phố Huế mời ông Nguyễn Hữu Long làm việc, trao đổi, vận động ông Nguyễn Hữu Long tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm do không có Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cấp (yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, phải tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại 09 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, thành phố Huế). Đến nay, qua kiểm tra công trình vẫn chưa được tháo dỡ. UBND phường Hương Long đã báo cáo UBND thành phố Huế để xử lý theo quy định.

UBND thành phố Huế:

UBND TP đã ban hành QĐ Cưỡng chế đối với trường hợp XD vi phạm của ông Nguyễn Hữu Long (Quyết định số 8484/QĐ-CCXP ngày 22/9/2023). Hiện tại các đơn vị liên quan đang củng cố hồ sơ, lập phương án để thực hiện việc cưỡng chế.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 

File đính kèm trả lời: 174bao_cao_kiem_tra_de_xuat__thao_do_09_nguyen_phuc_chu_signed(1).pdf
8484.pdf


Các câu hỏi khác