17/05/2022

Phản ánh về việc chậm trả kết quả xử lý

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá thời hạn. Ngày 25/03/2022, tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất; ngày 08/04/2022 có thông báo nộp thuế và lệ phí trước bạ; ngày 11/04 nộp thuế và lệ phí trước bạ. Hồ sơ của tôi hiện nay đã gần 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và hơn 01 tháng kể từ ngày nộp thuế nhưng hiện tại khi kiểm tra trên trang dịch vụ công vẫn hiển thị chưa có kết quả, cũng như chưa xác định ngày hẹn trả kết quả. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết. Xin cảm ơn

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 30/05/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề phản ánh của Ông/Bà, UBND thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố Huế kiểm tra, rà soát và trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trường hợp hồ sơ chậm, trễ hẹn trả kết quả hoặc kéo dài thời gian giải quyết do cần xác minh, lấy ý kiến thì cơ quan giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản gửi đến công dân/tổ chức và đồng gửi Trung tâm Hành chính công.

Trường hợp Ông/Bà đã có Công văn số 2759/CNVPĐKĐĐ ngày 04/5/2022 và Công văn số 2932/CNVPĐKĐĐ ngày 10/5/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố gửi các đơn vị để xác minh, lấy ý kiến liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình đó, Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tự rà soát, qua theo dõi hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công từ ngày 01/01/2021 đến 17/5/2022 có hồ sơ của Ông/Bà với mã số 000.00.36.H57-220325-0479 thể hiện đã quá hạn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố nên đã có Công văn số 27/TTHCC-HTGS ngày 05/4/2022 và Công văn số 41/TTHCC-HTGS ngày 17/5/2022  để đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

UBND thành phố Huế chân thành cám ơn phản ánh của Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: 000.09.13.h572932cvcnvpdk2022pl1_signed.pdf
thuan.huong_so.pdf


Các câu hỏi khác