22/08/2023

Thắc mắc về việc chưa tháo dỡ nhà số 9 Nguyễn Phúc Chu theo quy định

Kính mong ban lãnh đạo có thẩm quyền UBND thành phố Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp tháo dỡ nhà xây dựng trái phép tại số 9 Nguyễn Phúc Chu phường Hương Long Thừa Thiên Huế do Nguyễn Hữu Long đứng tên xây dựng trái phép. Đã có Thông Báo tháo dỡ nhà xây dựng trái phép từ năm 2021 cho đến nay vẫn chưa được tháo dỡ nhà xây dựng trái phép đứng theo điều khoản bộ luật xây dựng nhà nước đặt ra để xử lý xây dựng trái phép vậy cho hỏi hay là UBND phường Hương Long coi điều khoản bộ luật xây dựng do UBND thành phố Huế phê duyệt không đúng hay sao từ năm 2021 cho đến năm 2023 vẫn không gửi đề xuất đến UBND thành phố Huế để có biện pháp thào dỡ nhà xây dựng trái phép đúng theo điều khoản bộ luật xây dựng nhà nước đặt ra.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 05/10/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, UBND thành phố Huế xin thông báo kết quả xử lý như sau:

UBND TP đã ban hành Quyết định Cưỡng chế đối với trường hợp xây dựng vi phạm của ông Nguyễn Hữu Long (Quyết định số 8484/QĐ-CCXP ngày 22/9/2023). Hiện tại các đơn vị liên quan đang củng cố hồ sơ, lập phương án để thực hiện việc cưỡng chế.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

File đính kèm trả lời: 8484(3).pdf


Các câu hỏi khác