Vi phạm pháp luật

14/03/2020

Rác quảng cáo, tín dụng đen tại hẻm 56 Nguyễn Khuyến

Lại xuất hiện tình trạng đêm treo trộm, dán trộm quảng cáo lên tường rào nhà người dân (hẻm 56 Nguyễn Khuyến). Lột gỡ đi rồi lặp lại, đêm khuya nên không phát hiện được. Rất khó chịu. Đề nghị chính quyền xử lý triệt để tình trạng "rác quảng cáo" gây ô nhiễn mỹ quan đô thị này.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 11/05/2020

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Công an thành phố Huế kiểm tra và trả lời như sau:

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cánh sát Kinh tế xác minh, mời người vi phạm đến nhắc nhở, cho cam đoan cam kết không tái phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý với các trường hợp vi phạm rải tờ rơi quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Công an thành phố Huế cảm ơn người dân đã phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân về phản ánh vi phạm về an ninh trật tự cho cơ quan Công an và mong mọi người tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác