11/05/2022

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được xử lý

Hai tháng chưa xong cấp đổi sổ hồng Ngày 11/03/2022, tôi đến Trung tâm hành chính công thành phố Huế thực hiện làm các thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng). Do sổ hồng đã quá cũ và cập nhật lại thông tin về nơi thường trú, số căn cước công dân thay cho chứng minh thư. Theo quy định giải quyết hồ sơ 07 ngày là xong nhưng đến nay 11/05/2022 đã 02 tháng vẫn chưa xong. Ngày 22/03/2022, tôi được thông báo qua điện thoại hồ sơ đang xác minh. Từ đó đến nay thông tin về hồ sơ bạt vô âm tín. Ngày 11/05/2022 tôi có liên hệ với Trung tâm hành chính công thành phố Huế thì được thông tin: Hồ sơ của tôi do cơ quan chuyên môn là Chi nhánh đăng ký đất đai thành phố Huế giải quyết nên vẫn chờ cơ quan này. Tôi cho rằng việc giải quyết hồ sơ như vậy là quá chậm trễ, gây phiền hà và ảnh hưởng đến việc làm ăn khi tôi cần sổ hồng để thế chấp vay vốn ngân hàng. Tôi mong nhận được câu trả lời về việc này. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 19/05/2022

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế đã tiến hành kiểm tra và trả lời như sau:

Liên quan đến hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) của ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi tại thửa đất số 411 (342-1), tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế có ý kiến như sau:

Ngày 11/3/2022, ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận tại thửa đất số 411 (342-1), tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế tại Trung tâm Hành Chính công thành phố Huế và được tiếp nhận theo Giấy biên nhận số 22.09050/GTN-TTHCC ngày 11/3/2022.

Để có cơ sở đề xuất giải quyết hồ sơ cho ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi nên ngày 19/3/2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế có Công văn số 1583/CNVPĐKĐĐ lấy ý kiến Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế về thông tin quy hoạch tại thửa đất số 411 (342-1), tờ bản đồ số 12 nêu trên. Đồng thời có Công văn số 1582/CNVPĐKĐĐ ngày 19/3/2022 thông báo đến ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi lý do hồ sơ chưa được giải quyết.

Theo Công văn số 959/QLĐT-QH ngày 15/4/2022 của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế thì thửa đất 411 (342-1), tờ bản đồ số 12 nêu trên thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Tây thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3778/QĐ-UB ngày 09/11/2005 và có chức năng sử dụng đất là đất cây xanh.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Ban hành kèm Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày  23   tháng  02   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) thì thể hiện nội dung quy hoạch tại phần Ghi chú trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; quy hoạch tỷ lệ 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500.

Theo đó, ngày 11/5/2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế đã có Công văn số 2944/CNVPĐKĐĐ thông báo cho ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi với nội dung: sẽ đề xuất cấp đổi Giấy chứng nhận cho ông bà Nguyễn Văn Lý – Nguyễn Thị Tường Vi nhưng thể hiện tại phần ghi chú tại trang 2 của Giấy chứng nhận với nội dung: Theo quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Tây thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3778/QĐ-UB ngày 09/11/2005 thì thửa đất thuộc quy hoạch đất cây xanh. Nhưng ngày 13/5/2022 ông Nguyễn Văn Lý có đơn xin rút hồ sơ để điều chỉnh hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế chân thành cám ơn phản ánh của Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: 000.09.13.h573040cnvpdkdd2022pl1_signed(1).pdf


Các câu hỏi khác