Lĩnh vực khác

15/12/2021

Thắc mắc quy định tiêm vắc xin của học sinh

UBND thành phố Huế ban hành văn bản 8325/UBND-GD trong đó quy định: học sinh chưa tiêm vắc xin Covid-19 thì không được đến trường học trực tiếp. Xin hỏi cơ sở pháp lý của quy định này? Đối với những học sinh bị dị ứng thuốc, bác sĩ chỉ định không tiêm chủng thì xử lý thế nào?

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 15/12/2021

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác