Lĩnh vực khác

21/08/2022

Thắc mắc về chi trả Covid

Thắc mắc về chi trả Covid: Tôi hiện đang sinh sống tại phường An Cựu, tôi và rất nhiều trường hợp thuộc diện F1 cách ly tại nhà vào giữa tháng 12 năm 2021, tôi có làm hồ sơ chi trả nộp cho tổ trưởng tổ dân phố và đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ. Vào cuối tháng 4/2022 tôi có đến UBND phường hỏi thì được trả lời là gần có, đến nay là gần 8 tháng chưa nhận được tiền hỗ trợ. Xin cho hỏi khi nào tôi nhận được tiền hỗ trợ vậy.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 22/08/2022

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác