Thừa Thiên Huế: Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
22/02/2021 4:20:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/02/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 14 về việc Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 14 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế