Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn phạm vi ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng Công chức năm 2020
03/02/2021 2:11:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/02/2021, Hội đồng tuyển dụng Công chức UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 09 về Hướng dẫn phạm vi ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng Công chức năm 2020.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế