Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
14/01/2023 11:30:06 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/11/2023. Hội đồng Tuyển dụng Thành phố đã ban hành thông báo số 27/TB-HĐXTVC về kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023.
     1. Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2):
      Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi và kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra, sát hạch, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức, năm  học 2022 – 2023.
(Đính kèm danh sách kết quả thi tuyển viên chức)
     2. Thời gian và địa điểm nhận Đơn phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2):
     Hội đồng tuyển dụng nhận Đơn phúc khảo kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 03/02/2023 trong giờ hành chính(Trừ các ngày lễ, Tết) tại UBND thành phố Huế (Tầng 4, Phòng 407, 24 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế)
Phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi
(Đính kèm mẫu Đơn phúc khảo)
     Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh dự thi và các cơ quan có liên quan được biết./.
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) ()
2 Mẫu đơn phúc khảo ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>