Thông báo địa điểm tổ chức thi, lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2023 – 2024
24/08/2023 1:53:09 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/8/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức và nhân viên Thành phố đã ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTD về địa điểm tổ chức thi, lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2023 – 2024.
     Địa điểm tổ chức thi vòng 1: Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, số 82 Hùng Vương, thành phố Huế.
     Lịch thi trắc nghiệm trên máy tính:
     Phần thi Tiếng Anh và Kiến thức chung (Vòng 1)
     (Đính kèm lịch thi trắc nghiệm trên máy tính)
     Riêng các thí sinh dự tuyển Giáo viên Tiếng Anh và các thí sinh dự tuyển các ngành khác có bằng Đại học Tiếng Anh được miễn thi phần thi Tiếng Anh và được phép vắng mặt của buổi thi phần thi Tiếng Anh.
     Danh sách số báo danh, phòng thi:
     (Đính kèm danh sách số báo danh, phòng thi)
     Các thí sinh dự tuyển có tên tại phòng thi số 01, 02 có mặt lúc 6h45 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại tiền sãnh nhà A, Phòng A1.01 - Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, số 82 Hùng Vương, thành phố Huế để tham dự Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức (tại Giảng đường 1) và dự thi môn Tiếng Anh tại phòng máy K1.01.
     Thí sinh các phòng thi còn lại phải có mặt tại địa điểm tổ chức thi trước thời gian dự thi 15 phút để làm các thủ tục dự thi.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 12/TB-HĐTD ()
2 Danh sách thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ ()
3 Danh sách thí sinh thi môn Kiến thức chung ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>