Thông báo Kết quả điểm thi công chức vòng 2
22/03/2021 3:25:42 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 19 về Kết quả điểm thi công chức vòng 2.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 19 ()
2 Danh sách điểm vòng 2 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế