THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022
26/01/2022 5:55:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 25/01/2022, Hội đồng xét tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có Thông báo số 18 về Kết quả trúng tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022.
 
   DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2021 -2022: Đính kèm
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2021 -2022 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>