THÔNG BÁO Kết quả thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022
20/01/2022 5:15:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/01/2022, Hội đồng Thi tuyển giáo viên năm học 2021 - 2022 thành phố Huế có THÔNG BÁO số 16 về Kết quả thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022.
 
  Dưới đây là file đính kèm (bao gồm nhiều sheet bên trong)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết quả thi Vòng 2 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>