Kế hoạch thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
07/11/2022 2:31:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/11/2022, UBND Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 8455/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
     Trên cơ sở số lượng người làm việc được phân bổ và kế hoạch số lượng người làm việc, nhu cầu cần bổ sung viên chức đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: 157 người (mầm non: 56 viên chức, tiểu học: 63 viên chức; trung học cơ sở: 38 viên chức).
     Xem nội dung chi tiết tại các tài liệu đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023 ()
2 Phiếu đăng ký dự tuyển ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>