Thông báo tổ chức thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023 - 2024 và xét tuyển vòng 2 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
21/08/2023 6:26:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/8/2023, Hội đồng Tuyển dụng viên chức và nhân viên Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 07/TB-HĐTD về việc tổ chức thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023 - 2024 và xét tuyển vòng 2 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
     Xem chi tiết tại các thông báo đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 07/TB-HĐTD ()
2 Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 nhân viên hợp đồng ()
3 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>