Kế hoạch xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế, năm học 2023-2024
30/06/2023 4:17:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/6/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5118/KH-UBND về việc xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế, năm học 2023-2024.
     Sau khi cân đối nhu cầu giáo viên dự kiến cho năm học 2023 - 2024, UBND thành phố Huế thông báo về nhu cầu tiếp nhận giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy đề nghị được chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế.
     Tải Kế hoạch 5118/KH-UBND tại đây
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Mẫu đơn đề nghị được thuyên chuyển công tác về thành phố Huế ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>