THÔNG BÁO về lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022
11/01/2022 3:40:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/01/2022, Hội đồng Thi tuyển giáo viên thành phố Huế, năm học 2021 - 2022 có Thông báo số 10/TB-HĐXTVC về lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 LỊCH THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN (VÒNG 1) NĂM HỌC 2021 - 2022 ()
2 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2021 -2022 - MÔN KIẾN THỨC CHUNG ()
3 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2021 -2022 - MÔN TIẾNG ANH ()