Thông báo: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện Đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba
04/01/2021 2:06:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()