UBND thành phố Huế tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn
20/06/2024 4:25:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/6/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5295/KH-UBND về Tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
   Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định pháp luật chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (viết tắt là ANTT) ở cơ sở và nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên toàn thành phố tích cực tham gia bảo đảm ANTT, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; ngày 10/6/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5295/KH-UBND về Tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
   Theo đó, Chương trình được diễn ra vào lúc 07h00, ngày 01/7/2024, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương - thành phố Huế).
   Với 360 đồng chí Tổ trưởng bảo vệ ANTT cùng đội ngũ tổ bảo vệ an ninh, trật tự là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an phường, xã giúp Ủy ban nhân dân xã, phường trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực, quan trọng nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)