Triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
23/09/2021 4:04:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5964 Triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
   Liên quan đến vấn đề này, UBND thành phố yêu cầu:
   1. UBND 36 phường, xã thuộc thành phố:
- Thông tin tuyên truyền kế hoạch thực hiện của Bưu điện tỉnh, Viettel Post đến tận người dân trên địa bàn biết và mua hàng tại các điểm bán hàng trực tiếp hoặc trực tuyến (online).
- Tạo điều kiện về mặt bằng, địa điểm bán hàng (cố định, lưu động), hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ nơi cung ứng đến nơi tiêu thụ để Bưu điện tỉnh, Viettel Post triển khai tốt hoạt động trung chuyển hàng hóa và cung cấp hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ Bưu điện tỉnh, Viettel Post trong việc tìm nguồn, khai thác hàng hóa thiết yếu từ các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quản lý để đảm bảo cung cấp hàng cho người dân.
- Hướng dẫn, giám sát thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt yêu cầu 5K tại các điểm bán hàng trên địa bàn quản lý.
- Cung cấp danh sách các hộ nông dân trồng nông sản cho 2 sàn TMĐT để hỗ trợ, hướng dẫn đưa sản phẩm lên giao dịch trên các sàn TMĐT.
   2. Giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>