Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Bình đẳng giới trên địa bàn
11/08/2023 10:39:47 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 25/7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 2068/KH-SLĐTBXH về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
     Theo đó, Hội thi gồm có 02 phần, trong đó Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm theo tuần trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác bình đẳng giới.
     Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Mỗi cơ quan, đơn vị, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
     Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các hội, đoàn thể, các trường đại học thuộc Đại học Huế, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức trong tỉnh.
     Hội thi sẽ diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/8/2023, kết thúc vào ngày 10/9/2023 với cơ cấu giải thưởng phong phú gồm: 03 Giải thưởng tuần/mỗi tuần thi; 08 Giải thưởng phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và 05 Giải thưởng tập thể.
     Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; góp phần đẩy mạnh công tác bình đẳng giới ở địa phương và phấn đấu đạt các chỉ tiêu về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
 
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin)