Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
01/08/2022 9:41:27 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, qua đó đạt được những kết quả quan trọng, giảm thiểu số vụ cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.
   Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với UBND các phường, xã còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố chưa kịp thời, chính quyền địa phương một số nơi chưa chú trọng đến công tác PCCC tại khu dân cư nhất là công tác kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy và CNCH; việc triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã chưa đảm bảo theo quy định, chưa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác PCCC, chưa tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC.
   Để tiếp tục tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh với phương châm “Từng nhà an toàn - Từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, ngày 29/7/2022, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 5628/UBND-PCCN về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã triển khai thực hiện Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đến các cơ quan quản lý và 100% hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra định kỳ một năm một lần về an toàn PCCC đối với 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định (kiểm tra định kỳ một năm một lần).
   Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định về PCCC. Đổi mới mạnh mẽ về hình thức, cách thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền theo hướng thực chất, hiệu quả, nhất là tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng về PCCC, báo cháy, chữa cháy, thoát hiểm… đối với từng người dân.
   Phòng Quản lý Đô thị Thành phố thực hiện đầy đủ các quy định về công tác PCCC&CNCH trong công tác quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa. Đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH. Quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án, công trình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định.
   Cũng tại công văn này, UBND Thành phố giao Công an Thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã quy định tại Khoản 2, điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, UBND các cấp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đồng thời tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết theo quy định.
   Hiện tại đang là thời điểm mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài, thời tiết diễn biến thất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra. Dự báo trong thời gian đến, thời tiết còn tiếp tục nắng nóng gay gắt, hanh khô kéo dài, nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy nổ rất cao. Trước tình hình trên, việc UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các phường, xã tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và đời sống người dân trên địa bàn.
 
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>