Thừa Thiên Huế: Sớm đưa gói hỗ trợ đến với người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
21/09/2021 4:19:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/9/2021, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
   Theo báo cáo của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội Đặng Hữu Phúc, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 114.475 người với tổng kinh phí 41,42 tỷ đồng. Trong đó nguồn Bảo hiểm xã hội, ngân hàng CSXH 113.387 người, với kinh phí: 37,62 tỷ đồng. Nguồn ngân sách Trung ương (60%) và tỉnh (40%) 1.088 người, với kinh phí 3,8 tỷ đồng. 
   Về triển khai Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh "Quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế", hiện các đơn vị đang tổng hợp, rà soát, kiểm tra danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ để trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. 
   "Các cấp, các ngành cần tăng tốc, quyết tâm hoàn thành đúng thời gian. Ngành Lao động cần rà soát, đưa ra quy trình gọn, nhanh. Khuyến khích người dân khai báo trên hệ thống Hue-S, thực hiện chi trả qua thẻ để gói hỗ trợ đến với người dân sớm được ngày nào thì tốt ngày đó" Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 
   Lãnh đạo tỉnh cho rằng, mặc dù số tiền hỗ trợ đối với từng đối tượng là không nhiều nhưng ý nghĩa rất lớn, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của nhà nước đối với người dân trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Quá trình thực hiện phải quyết liệt hơn nữa, cần phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp trong hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách; phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, bảo đảm việc thực hiện chính sách hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. “Nhiều bà con đang khó khăn, nên có hồ sơ nào ký phê duyệt hồ sơ đó, không để người dân chờ đợi”. 
 
Nghị quyết số 84 ngày 26/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định rõ các đối tượng được hỗ hỗ trợ bao gồm:
   a) Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong lĩnh vực, công việc thuộc các nhóm sau:
- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;
- Thu gom rác, thu mua phế liệu;
- Bốc vác, vận chuyển hàng hoá bằng xe ba gác, xe thô sơ; lái xe ôm truyền
thống (không tính grab, shipper), xe xích lô chở khách;
- Bán lẻ xổ số lưu động;
- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, du lịch;
- Các trường hợp bị ảnh hưởng theo quy định để phòng chống dịch trong
thời gian từ 01 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021 gồm:
+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp ở các vùng bị phong tỏa, giãn cách xã hội theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch.
+ Tự làm hoặc làm việc trong các ngành nghề, lĩnh vực bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch.
+ Tự làm hoặc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc sản ưu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch.
   b) Đối tượng đặc thù khác gồm:
- Đối tượng được nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.
- Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>