Thành phố Huế khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
01/12/2021 5:00:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông báo kết luận số 573/TB-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Công văn số 186/CV-BCĐ ngày 29/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh về việc chủ động xét nghiệm tầm soát vi-rút SARS-Cov-2, UBND thành phố Huế đã ban hành văn bản 7964/UBND-YT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn khẩn trưởng thực hiện các nội dung sau:
   - Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Quán triệt tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo Chính phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.
   - Tập trung cao độ, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không kể ngày và đêm, thần tốc truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2; khoanh vùng gọn nhất có thể, thực hiện biện pháp giãn cách và xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện, bóc tách F0 nhanh nhất ra khỏi cộng đồng.
   - Tự tổ chức xét nghiệm, tầm soát định kỳ vi-rút SARS-Cov2 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... của đơn vị mình. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị tự xét nghiệm đối với bản thân và gia đình.
   Ngoài ra, các phường, xã trên địa bàn Thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu mua sắm kit test xét nghiệm nhanh COVID-19 của địa phương, tổng hợp gửi Phòng Y tế Thành phố; chỉ đạo lực lượng công an, y tế, Tổ phòng chống dịch cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định. Rà soát, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
   UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch và xét nghiệm tầm soát vi-rút SARS-Cov-2, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền các cấp; đồng thời tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch là bảo vệ sức khỏe chính mình, người thân, gia đình và cộng đồng, trong đó vận động mỗi gia đình, mỗi người dân chủ động thực hiện tự xét nghiệm vi-rút SARS-Cov2 cho bản thân, gia đình nhằm góp phần phát hiện nhanh các trường hợp F0, ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>