Thành phố Huế duy trì tốt hoạt động đối ngoại trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
12/10/2021 3:54:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng hoạt động hợp tác quốc tế vẫn được thành phố Huế thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn ở trong nước và trên thế giới.
   Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã có 04 đoàn vào thành phố Huế với mục đích thăm, chào xã giao và làm việc với UBND Thành phố về các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, môi trường, dự án…gồm: Đoàn Tổng lãnh sứ quán Hoa kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF - Việt Nam, đoàn Trường Chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam, Tổ chức phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam. Thông qua các buổi làm việc, đã có 03 thỏa thuận quốc tế được ký kết gồm: Biên bản ghi nhớ giữa UBND Thành phố ký kết với Hiệp hội Eurasia - Thụy Sỹ;  Biên bản ghi nhớ dự án xây dựng thí điểm xe đạp chia sẻ công cộng giữa UBND Thành phố, công ty VIETSOFPRO và tổ chức Phát triển Đức và Biên bản ghi nhớ Dự án Làng thí điểm Saemaul tại Huế giữa UBND thành phố Huế và Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới (Hàn Quốc) theo hình thức trực tuyến.
   Ngoài ra, các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân... mặc dù được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến nhưng đã duy trì và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, các tổ chức quốc tế mà Huế là thành viên. Các dự án trọng điểm tại Thành phố tiếp tục đang được các bên liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ cam kết.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>