Thành phố Huế đẩy mạnh, đôn đốc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn
21/02/2023 5:39:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/2/2023, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh, đôn đốc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Huế.
   Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu Chi cục Thuế thành phố Huế chủ trì, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; kinh doanh vàng bạc trang sức mỹ nghệ; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để chủ động chuẩn bị các giải pháp, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
   Cũng tại Chỉ thị này, UBND Thành phố yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, các Trạm truyền thanh xã, phường, trang Thông tin điện tử thành phố chủ động phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh bằng các hình thức, thời lượng phù hợp (trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Fanpage) để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân nhận thức về những lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, góp phần vào công tác chuyển đổi số toàn diện; Công an thành phố Huế và Đội Quản lý thị trường Số 2 phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán lẻ không xuất hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật thuế, tập trung vào các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, kinh doanh vàng bạc trang sức mỹ nghệ …
   Đối với UBND các xã, phường, UBND Thành phố yêu cầu tích cực phối hợp cơ quan Thuế trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để triển khai, tạo sự thống nhất, đồng thuận của người nộp thuế. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống truyền thanh của xã, phường.
   Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đồng thời, kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.
   Việc đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nhằm giúp người bán chủ động trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán; qua đó chống thất thu thuế và đem lại nhiều lợi ích, thuận lợi cho người bán hàng và khách mua hàng khi giao dịch.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)