Thành phố Huế: Chủ động ứng phó với áp thấp và mưa lớn trên diện rộng
23/09/2021 3:53:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5959/UBND-PCTT về chủ động ứng phó với áp thấp và mưa lớn trên diện rộng.
   Theo đó, giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố và các đơn vị, địa phương có công trình đang xây dựng trên địa bàn chủ động thông tin, cảnh báo diễn biến mưa lớn và áp thấp đến các chủ đầu tư để có phương án phòng tránh theo nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên và tại công văn số 5931/UBND-PCTT ngày 22/9/2021 của UBND thành phố.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>