Thành phố Huế: Chủ động nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai
15/09/2021 4:10:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chủ động ứng phó và triển khai các giải pháp giảm nhẹ thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Huế có Công văn 5726 ngày 15/9/2021 gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND 36 phường, xã, yêu cầu:
   1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai hiện có, đặc biệt là tình huống mưa lũ, bão lớn để triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Phòng Kinh tế thành phố) tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ huy và UBND thành phố thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai sát với tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
   2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn và nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch.
   3. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu bố trí nguồn lực để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời sự cố đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai.
   4. UBND các phường, xã khẩn trương hoàn thành xây dựng, kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường, xã xây dựng phương án ứng phó từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phải phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; đặc biệt lưu ý phương án ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”. Triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; rà soát, bổ sung các vị trí di dời, sơ tán dân bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai và dịch bệnh. Đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trong mọi tình huống. Đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo,…để truyền tin cảnh báo, ứng phó thiên tai.
   5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để kịp thời, chủ động cho học sinh nghỉ học, không đến trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, thầy cô giáo khi mưa lũ, bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.
   6. Phòng Y tế thành phố phối hợp Trung tâm Y tế thành phố xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai; sẵn sàng phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tại các khung cách ly tập trung; sẵn sàng sơ cấp cứu cho người dân bị ốm đau hay gặp tai nạn trong thiên tai.
   7. Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ động phối hợp với UBND các phường, xã triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, nhà cao tầng, tháp viễn thông, trụ ăng ten, nhà máy, công trình, công trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp, nhà cao tầng), chung cư cũ xuống cấp, công trình ngầm trước khi mưa lũ, bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra. Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong tình huống xảy ra mưa bão, lũ lớn kéo dài. Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình cầu cống trên địa bàn. Triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng nhất là các phương tiện phục vụ sơ tán di dời dân, vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trong mọi tình huống
   8. Trung tâm Phát triển Cụm Cộng nghiệp thành phố triển khai công tác phòng chống thiên tai và phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp; chủ động theo dõi thông tin cảnh báo thiên tai để đảm bảo sản xuất an toàn.
   9. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt  hại.
   10. Phòng Kinh tế thành phố - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; báo cáo UBND thành phố kết quả.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>