Thành phố Huế: Chỉ đạo nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
26/07/2021 4:42:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 26/7/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 4424 gửi Phòng Kinh tế thành phố; đoàn KTLN phòng, chống dịch Covid-19 thành phố và Chủ tịch UBND 36 phường, xã về việc nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
   Theo đó, yêu cầu:
   1. Chủ tịch UBND 36 phường, xã: Khẩn trương, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 3724/UBND-TM ngày 23/6/2021; Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
   2. Giao Phòng Kinh tế thành phố, Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời đề xuất UBND thành phố xem xét trách nhiệm đối với các địa phương không chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 4424 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>