Rà soát công dân, phương tiện từ các phường thực hiện Chỉ thị 16 thuộc Đà Nẵng về thành phố Huế
17/07/2021 2:18:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/7/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 4262 về Rà soát công dân, phương tiện từ các phường thực hiện Chỉ thị 16 thuộc Đà Nẵng về thành phố Huế.
   Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt thành phố Đà Nẵng đã áp dụng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 04 phường là phường An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) từ 00 giờ ngày 17/7/2021; Để chủ động phòng, ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn Thành phố, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu:
   1. Công an Thành phố:
   Chỉ đạo lực lượng giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời người và phương tiện (lưu ý phương tiện xe máy) từ 04 phường là phường An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thuộc Thành phố Đà Nẵng về Huế trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố, bao gồm đường tránh Huế.
   Chỉ đạo lực lượng công an xã, phường tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại công dân về từ 04 phường là phường An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thuộc Thành phố Đà Nẵng về Huế, thống nhất với y tế cơ sở để lập danh sách nhằm thực hiện công tác truy vết sau này khi có tình huống xảy ra.
   2. Trung tâm Y tế Thành phố căn cứ tình hình dịch tễ chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phù hợp, đúng đối tượng.
   3. UBND phường An Đông khẩn trương làm việc với Bến xe phía Nam để nắm, tổng hợp danh sách các công dân từ 04 phường là phường An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thuộc Thành phố Đà Nẵng về Huế trong thời gian qua để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.
   4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố, UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân nắm bắt, kịp thời phát hiện, khai báo công dân từ ngoại tỉnh về địa phương nhằm hạn chế thấp nhất các ca bệnh tại cộng đồng.
   5. UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố chỉ đạo Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các công dân từ vùng dịch về, đặc biệt là công dân từ 04 phường là phường An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thuộc Thành phố Đà Nẵng về địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch các xã, phường để xử lý kịp thời.
   Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu các đơn vị và UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.