Đẩy mạnh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc qua mạng, tín dụng đen
08/12/2022 3:26:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là kiến nghị của HĐND tỉnh qua thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp năm 2022 được trình bày tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII, diễn ra sáng 08/12/2022.
   Ảnh minh họa: Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can một vụ án đánh bạc
 
   Gia tăng tội phạm đánh bạc qua mạng
    Theo báo cáo của các cơ quan nội chính, tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, UBND tỉnh, các ngành đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện khá đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, công dân.
   Trong năm 2022, tình hình tội phạm tăng so với năm 2021. Tổng số mới khởi tố 804 vụ/1.457 bị can (tăng 24 vụ/82 bị can). Nguyên nhân của tình hình tội phạm tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân chưa cao; một số tội phạm thông qua mạng internet, dữ liệu điện tử để thực hiện hành vi phạm tội...
   Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận 48/48 vụ, đạt 100% (vượt chỉ tiêu 10%); tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, hoạt động lưu động. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
   Các đơn vị đã thực hiện 79 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 1.084 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. UBND tỉnh, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò của quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.
   Không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm
   Theo Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Ngọc Trân, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp còn một số bất cập như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; Việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cơ bản được thực hiện tốt nhưng vẫn có một số trường hợp chậm tiếp nhận, phân công thụ lý, giải quyết; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại một số ngành, địa phương vẫn còn chưa kịp thời, hiệu quả....       Để nâng cao tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp, theo ông Đặng Ngọc Trân, các cấp, ngành cần quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể, có tính ngăn chặn, phòng ngừa cao.
   Theo đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về quốc phòng an ninh trong tình hình mới, chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Thường xuyên nắm chắc tình hình ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cơ quan tư pháp tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong hoạt động tố tụng, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Cơ quan thi hành án dân sự cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; tập trung thi hành các khoản nợ liên quan đến tổ chức tín dụng và khoản thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)